Pași în implementare

1

Identificarea nevoilor de forță de muncă calificată în funcție de specializările din companie.

2

Alegerea unui colegiu tehnic care va asigura cultura generală a elevului și care are acreditate specializările cerute de agentul economic

3

Stabilirea numărului de elevi pe fiecare specializare cerută.

4

Depunerea cererii la colegiu tehnic în vederea aprobării acesteia de către Inspectoratul Școlar Județean

5

Realizarea unui plan de promovare a ofertei educaționale împreună cu reprezentanții școlii.

6

Implicarea în actualizarea curriculumului și identificarea de resurse umane (tutori de practică și maiștrii).

7

Implicare în reabilitare, modernizare și dotare a atelierelor școlare.

8

Identificarea copiilor, evaluarea și îndrumarea lor pentru a se înscrie la școala profesională și selecția lor împreună cu reprezentanții școlii