Formă de organizare a învățământului profesional organizat EXCLUSIV la cererea agenților economici care devin furnizori de formare profesională, parteneri de practică și potenţiali angajatori ai absolvenților.

Reprezintă o alternativă de EXCELENȚĂ pentru formarea profesională a absolvenților de clasa a VIII –a cu vârsta până la 23 de ani.

Despre Invatamantul Profesional in sistem Dual

Ce este

Se derulează pe baza unui contract de parteneriat între companie, școală și primărie. Este învățământ obligatoriu de stat.

Selecția elevilor se realizează de către companie împreună cu reprezentanții școlii, cultura generală fiind asigurată de școală, iar pregătirea practică de către companie în baza unui contract de pregătire practică individuală.

Finantare

Statul asigură tripla finanțare:

  • Finanțarea per elev aproximativ 5300 lei/an
  • Finanțarea cheltuielilor administrative prin APL
  • Bursă profesională lunară de 200 lei

Agentul Economic asigură finanțare complementară:

  • Bursă profesională suplimentară (minim valoarea asigurată de stat) – obligatoriu
  • Cazare, masă, transport, echipamente de protecție – opțional

Implicarea Guvernului

Implicarea Guvernului României în dezvoltarea formării profesionale în sistem dual s-a facut prin înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România cu rol în reglementarea cererii agenților economici cu privire la necesarul de forță de muncă calificată la nivel național cât și asigurarea calității și certificării agenților economici ce se vor implica în sistemul dual.

IMPORTANT !

Clasele de învățământ profesional în sistem dual sunt peste Planul Anual de Școlarizare aprobat și se pot realiza, conform Legii Educației, oricând până la începerea anului școlar.

(c) X-MEDITOR ROMANIA 2018